top of page

คอร์สเรียน

กีตาร์คลาสสิก (Classical Guitar)

          กีตาร์คลาสสิก เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและเด็กๆ เนื่องจากสายของกีตาร์คลาสสิกทำมาจากไนลอน

ทำให้เวลาฝึกซ้อม ผู้เล่นจะไม่เจ็บนิ้วเท่ากับการกดสายกีตาร์โปร่ง ซึ่งทำมาจากลวด

          กีตาร์คลาสสิก เหมาะกับการเล่นเพลงแบบบรรเลงมากกว่าการเล่นคอร์ด เพราะให้โทนเสียงที่ทุ้มกว่ากีตาร์โปร่ง แต่ก็สามารถนำมาเล่นคอร์ดได้ ขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าชอบโทนเสียงอย่างไรนั่นเอง

          ปัจจุบัน กีตาร์คลาสสิกกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีเวทีประกวดตลอดปี และเป็นเครื่องดนตรีที่เปิดกว้างสำหรับการแข่งขันทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงรางวัลก็น่าสนใจอีกด้วย อีกทั้งเป็นพื้นฐานของวิชากีตาร์แขนงต่างๆ หากต้องการเรียนต่อทางด้านกีตาร์โดยเฉพาะ

 กีตาร์โปร่ง (Acoustic Guitar)

          กีตาร์โปร่ง หรือกีตาร์สายเหล็ก เหมาะสำหรับผู้เล่นทั่วไป ที่ต้องการเล่นคอร์ดควบคู่ไปกับ

การร้องเพลง สายของกีตาร์โปร่งทำมาจากลวด ทำให้ผู้หัดเล่นเจ็บนิ้ว หากฝึกซ้อมเป็นเวลานาน 

          กีตาร์โปร่งให้เสียงโทนแหลม เหมาะสำหรับการเล่นคอร์ดมากกว่าการบรรเลง แต่ก็สามารถ

นำมาเล่นบรรเลงได้ หรือที่เรียกว่าแนว fingerstyle  ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการนำ

เทคนิคต่างๆ ใส่เข้าไปในเพลง เพื่อความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

คอร์สกลุ่ม 3 คน  : 1,200 บาท/คน/เดือน      [เรียนเดือนละ 4 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง]

คอร์สเดี่ยว          : 1,600 บาท/คน/เดือน      [เรียนเดือนละ 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง]

bottom of page